1.Підготовка робочого місця водія

Правильна підготовка робочого місця водія перед поїздкою дає змогу істотно зменшити його втомлюва­ність, поліпшує фізичний і психічний стан у процесі руху, а отже, робить працю, пов’язану з керуванням автомобі­лем, комфортнішою і безпечнішою.

Конструкція сидіння, можливість регулювання його по­ложення, розташування керма, контрольно-вимірюваль­них приладів, важелів, перемикачів керування основним і допоміжним обладнанням, розташування педалей, оглядовість істотно позначаються на працездатності водія, безпеці руху. Сидіння слід відрегулювати так, щоб ноги можна було зручно поставити на педалі (120…150 º у колінному згині), не витягаючи і не згинаючи їх у колінах. Спина повинна вільно, без на­пруження, спиратися на спинку (кутом положення корпуса 85º…100º), руки на рульовому коле­сі мають бути трохи зігнуті у ліктях (120…150 º у ліктьовому згині), а кисті – утримувати кермо у положенні, зручному для керування. Правиьна посадка водія показана на рисунку.

Правильна посадка водія в автомобілі

Правильна посадка водія в автомобілі

Положення рук на кермі залежить від зросту водія і по­ложення сидіння (допустимі положення «за стрілками го­динника» як «за чверть до третьої», «за десять хвилин до другої» або «за десять хвилин до четвертої»). Не бажано тримати руки у положенні «за п’ять хвилин до першої», бо це обмежує кут повороту рульового колеса і зменшує точність дій під час керування автомобілем.

Положення рук водія на рульовому колесі

Положення рук водія на рульовому колесі

Прийнявши правильну позу на сидінні, слід пристеб­нутися ременем безпеки. Потім необхідно перевірити, чи зручно користуватися перемикачами на приладному щитку і важелем перемикання передач. У разі необхід­ності варто відрегулювати сидіння.

За наявності на сидінні підголовника його слід устано­вити так, щоб він не заважав поворотові голови, її не­значному переміщенню назад і впирався середньою час­тиною в потилицю, при цьому м’язи шиї не повинні бути напруженими.

Виконавши вказане, можна починати регулювання положення дзеркал заднього огляду. Треба встановити внутрішнє дзеркало так, щоб у його правій частині було видно правий край заднього вікна (дивись на рисунку нище, а). Зовніш­ні дзеркала слід повернути так, щоб у їх нижній ближній частині було видно кінчик ручки задніх дверей легкового автомобіля (рисунок нижче, б) або верхню частину заднього ко­леса вантажного (рисунок нижче, в). Після початку руху переві­рити правильність установлення дзеркал. Якщо дзеркала встановлено правильно, то як тільки зображення авто­мобіля, котрий переганяє чи випереджає, почне зникати з внутрішнього дзеркала, воно тут же має з’явитися на зовнішньому.

Положення дзеркал заднього огляду

Положення дзеркал заднього огляду

З огляду на викладені загальні вимоги необхідно пам’ятати, що органи керування в сучасних автомобілях дуже різноманітні. Тому навіть досвідченому водієві, пе­ресідаючи з однієї марки машини на іншу, треба переду­сім добре ознайомитися з ними, щоб у процесі руху бути спокійним і впевненим.

Детльніше про парвильну посадку водія показано на відео